Aquaponický chov

Aquaponický způsob pěstování: Pro chov ryb a pěstování zeleniny využíváme aquaponický recirkulační systém. Tento systém využívá vodu, v níž se chovají ryby, k zavlažování bylinek a zeleniny.

Zelenina v hydroponické části odčerpá rozpuštěné živiny a poté již čistá voda odtéká a přes systém ohřevu se znovu vrací do nádrží s rybami. Principy čistění vody a koloběhu živin, na kterých Aquaponie funguje, kopírují procesy probíhající ve volné přírodě. Vyčištěná voda může být v systému dále použita. Takto vzniklá uzavřená smyčka, která napodobuje přirozené procesy probíhající v řekách a jezerech.

Snažíme se tak poskytnout ekologicky nezávadné potraviny, které zároveň šetří vodní zdroje a životní prostředí. Ryby jsou chovány v kádích, ve kterých mají dostatek prostoru. Je tak zajištěn jejich volný pohyb a mohou bez problémů dýchat.